DELEGASI ILMU PENGIKAT UKHWAH

Pada 25 NOV 2012, telah diadakan satu program delegasi kerjasama antara Kelab Fasilitator Bitara UPSI dan juga Student Facilitating Front UIAM. Delegasi Ilmu Pengikat Ukhwah ini diadakan untuk menjalinkan kerjasama dengan Kelab fasilitator di universiti lain. Dalam pada itu, ianya juga melibatkan kerjasama daripada pelbagai aspek seperti perkongsian ilmu dan kemahiran bagi menghasilkan produk pemimpin berkualiti. Kerjasama yang diadakan ini diharap dapat mewujudkan satu hubungan bukan sahaja di antara KeFB UPSI dengan STUFF UIAM malahan menjadi satu platform untuk UPSI membina tapak bagi menjalinkan hubungan baik dengan universiti lain serta membawa kembali nama UPSI sebagai satu institusi yang mampu melahirkan pemimpin dan penggerak yang berkualiti. Teruskan bersama kami.

No comments:

Post a Comment