Ukhwah Fillah


21 Oktober 2013 iaitu bersamaan hari Khamis, Kelab Fasilitator Bitara UPSI sekali lagi mengadakan program iaitu Ukhwah Fillah (UF) selapas Program Training Of Trainee 1 (TOT 1). UF ini berlangsung di Bilik Seminar Bitarasiswa, Kampus Sultan Abdul Jalil bermula waktu Mahgrib hingga jam 10 malam.Program ini merupakan program kerohanian yang dianjurkan oleh Exco Latihan dan Pembangunan Sahsiah Kelab Fasilitator Bitara (KeFB). Secara tidak langsung melalui program ini dapat membentuk keperibadian unggul seorang mahasiswa yang berkeyakinan serta bermotivasi pada masa sekarang dan masa akan datang. Selain itu, dapat membentuk satu generasi muda yang mempunyai daya kepimpinan yang unggul bagi mewarnai kepimpinan bangsa dan negara pada masa akan datang. Oleh itu, usaha ke arah menjadi mahasiswa dan bakal guru yang cemerlang dapat diperolehi dari segi kerohanian, akliah dan jasmaniah, bertanggungjawab, sepakat dan sebulat suara dalam melakukan aktiviti mahupun sebarang program yang mampu meningkatkan jati diri ahli kelab itu sendiri.

No comments:

Post a Comment