BENGKEL MONTAJ DAN FOTOGRAFI
           Bengkel ini diadakan berdasarkan keprihatinan pihak kelab untuk memberi pendedahan serta mencungkil bakat ahli Kelab Fasilitator Bitara dan mahasiswa/i UPSI bagi melahirkan mahasiswa/i yang serba boleh terutamanya dari aspek pembuatan montaj dan fotografi. Melalui dasar itu, maka sedikit sebanyak menarik minat ahli untuk melibatkan diri dalam setiap program-program yang akan dijalankan sama ada daripada pihak kelab ataupun universiti. Bengkel ini juga menjurus kepada pendedahan kepada teknik-teknik mengambil gambar dan mengedit gambar. Perkara ini penting kerana ia dapat memantapkan Kelab Fasilitator Bitara Universiti Pendidikan Sultan Idris dari pelbagai aspek.


No comments:

Post a Comment